הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת מסדר "בני ציון" כלפי מדיניות בריטניה, התכתבות Position of 'Bnei Zion' Order towards British Policy in Palestine

01.06.1926 - 31.07.1926

סימול התיק : כ 20 ב - 36

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/11472
מכתב ממזכיר מסדר "בני ציון" בענין האשמה לפיה הארגון דוגל
באידאולוגיה אנטי-בריטית ואנטי-ערבית, הפניית הביקורת כלפי
המנהיגות הציונית 30/6/1926; התכתבות משרד החוץ בעניין זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח