הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תרפ"א בירושלים, דו"חות והתכתבות Riots in Jerusalem, 1921, Reports and Correspondence

01.01.1920 - 31.12.1921

סימול התיק : כ 20 ב - 34

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/6388
דו"חות והתכתבות של משרדי החוץ והמלחמה בענין משפטם בבי"ד צבאי
של ז'בוטינסקי ו-19 איש נוספים בעקבות האירועים בירושלים
באפריל 1920.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח