הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גיוס מתנדבים יהודים-רוסיים לשירות צבאי בארץ ישראל - Recruitment of Russian -Jewish Volunteers for Military Service in Palestine, Letters

01.01.1920 - 31.12.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 33

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/5255
מכתב בענין בקשה של הסניף הציוני המקומי בסבוטופול לאפשר גיוסם
של חיילים יהודים לשירות צבאי פעיל בארץ ישראל; התכתבות משרד
החוץ על נושא זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח