הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תר"פ בירושלים, התכתבות , Riots in Jerusalem, Correspondence

05.11.1920 - 10.12.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 31

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/5124
התכתבות בין משרדי החוץ והמלחמה על האירועים בירושלים ועל משפטם
של ז'בוטינסקי והנאשמים האחרים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח