הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תר"פ בירושלים ובגליל התכתבות Riots in Jerusalem and the Galilee, Correspondence

11.06.1920 - 03.08.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 28

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/5120
התכתבות של משרדי החוץ והמלחמה בענין המשפט הצבאי שנערך לזאב
ז'בוטינסקי ותנאי מאסרו בכלא עכו; מכתב משר החוץ הצרפתי למשרד
החוץ הבריטי בענין התקפות על המושבות היהודיות באיזור הצרפתי
בגליל.
בתיק גם: התכתבות של מכון ז'בוטינסקי בישראל עם משרד ההגנה
בלונדון בענין מסמכים הנוגעים למהלך משפטו של ז'בוטינסקי בבית
הדין הצבאי בעקבות מעורבותו בהתפרעויות בירושלים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח