הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תר"פ בירושלים ויחסי אלנבי וקולונל מיינרצהאגן, דו"חות וכו' , Riots in Jerusalem and Relationship between General Allenby and Colonel Meinertzhagen, Reports, etc.

28.04.1920 - 10.06.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 27

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO371/5119
מכתבים, תזכירים, דו"חות ודיוני פרלמנט על האירועים בירושלים
ב-4/4/1920 ועל משפטם של ז'בוטינסקי ואחרים בעקבות אירועים אלו;
התכתבות, דו"חות ותזכירים על יחסים אלנבי וקולונל מיינרצהאגן.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח