הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תר"פ בארץ ישראל, דו"חות, התכתבות וגזרי עתונות Riots in Palestine, 1920, Reports, Letters and Newspaper Items.

17.04.1920 - 05.05.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 26

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/5118
התכתבות של משרדי החוץ והמלחמה, דו"חות, דיוני פרלמנט וכו' על
המצב הפוליטי בארץ ישראל - התקפות ערביות על מושבות יהודית
ומהומות בירושלים; דו"חות וגזרי עיתונות על משפטם של ז'בוטינסקי
ואישים נוספים בעקבות מעורבותם בהתפרעויות; מכתבים מהנהלת
ההסתדרות הציונית בהקשר למאורעות בארץ וכן בענין משפטו של
ז'בוטינסקי; מברק מיהודי אלכסנדריה למשרד החוץ במחאה על תגובת
השלטונות הבריטיים כלפי האירועים בירושלים ודרישה להעניש את
האחראים; התכתבות של משרד החוץ בענין ביקורת של קולונל
מיינרצהאגן על המינהל הצבאי בארץ ישראל, תגובת הגנרל אלנבי
לביקורת זו.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח