הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תר"פ בירושלים ובגליל דו"חות ומכתבים, Riots in Jerusalem and Galilee, 1920, Reports and Letters

08.02.1920 - 21.04.1920

סימול התיק : כ 20 ב - 25

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/5117
דו"חות של המנהל הבריטי במצרים למשרדי החוץ והמלחמה על התקפות
ערביות על מושבות יהודיות בגליל; דיוני פרלמנט בנושא; דו"חות,
דיוני פרלמנט וגזרי עיתונות על התנגשויות בין יהודים ומוסלמים
בירושלים; דו"ח על שיחה עם נחום סוקולוב בענין שאלת המנדט
והמאורעות בירושלים; מכתב של ההסתדרות הציונית בלונדון לגבי
המאורעות בירושלים, בקשה לייצוג בוועדת החוקרת את האירועים.
בתיק גם: מכתב מ'אגודת שלום ישראל' לחברי ועידת השלום בבקשה
לתמיכה ברעיון בית לאומי יהודי בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח