הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תלונות נגד המינהל הבריטי בארץ ישראל, התכתבות, Complaints by Jews Against British Administration in Palestine, Correspondence

01.09.1919 - 31.10.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 23

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/4236
דו"חות מקהיר ומקופנהגן על האיסור לשיר או לנגן את המנונים
לאומיים באופן פומבי בארץ ישראל, תלונות יהודיות על הפרה בריטית
של איסור זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח