הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מפגש ציוני בלונדון, דו"ח, Zionist Meeting in London, Report

25.04.1919 - 25.04.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 22

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/4217
דו"ח על מפגש ההסתדרות הציונית בלונדון שעסק בפעילויות התנועה,
ועידות של ההסתדרות הציונית, עתיד הגדודים העבריים, פוגרומים
ביהודי פולין, סיוע לאוניברסיטה העברית ועוד.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח