הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הגדודים העבריים, התכתבות ודיוני פרלמנט Jewish Legions, Correspondence and Parliamentary Debates

01.01.1919 - 31.12.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 21

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/4198
התכתבות בענין הצעה של הוועד הציוני בבוקרשט להעביר את הגדוד
העברי לארץ ישראל; תקציר מדיון בפרלמנט הבריטי לגבי מעמדם של
חיילי הגדודים העבריים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח