הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הציונות והתנועה הערבית, התכתבות ודו"חות, Zionism and the Arab Movement, Correspondence and Reports

01.08.1919 - 30.09.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 19

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/4182
דו"חות של המודיעין הבריטי בארץ ישראל על הערבים והציונות וכן על
שוטרים ערבים המשרתים במשטרה הבריטית; התכתבות עם גנרל אלנבי.
(העתקים מצולמים)