הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גדודים עבריים בארץ ישראל, מכתב Jewish Legions in Palestine, Letter

03.06.1919 - 03.06.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 18

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/4180
מכתב ממשרד המלחמה המגדיר עקרון על פיו הכוחות היהודיים יהוו
תוספת ולא תחליף לכוחות בריטיים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח