הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שחרור ז'בוטינסקי מהצבא, אשרת כניסה לבריטניה למכס נורדאו, התכתבות, Discharge of Jabotinsky from Military Service, Approval for Max Nordau to Enter Britain, Correspondence

01.01.1919 - 31.12.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 16

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/4168
התכתבות בנושאים שונים: אופן שחרורו של זאב ז'בוטינסקי מהגדוד
העברי, אזרחותו של מקס נורדאו ומתן אשרת כניסה לבריטניה, הפליטים
הארץ-ישראליים באודסה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח