הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הכרה בוועד הציוני בקושטא ותלונות על פעילות ז'בוטינסקי, התכתבות Recognition of Zionist Council in Constantinople and Complaints Against Jabotinsky's Activities, Correspondence

01.01.1919 - 31.12.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 15

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/4167 FO
התכתבות של משרד החוץ בנושא הנציגות הציונית בקושטא והכרה בריטית
בנציגות זו; תלונות שנשלחו למשרד החוץ לגבי פעילות ז'בוטינסקי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח