הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פגישת חיים וייצמן עם האמיר פייסל, דו"ח Chaim Weizmann Meeting with Emir Faisel, Report

01.12.1918 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 20 ב - 13

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/3420
דו"ח של חיים וייצמן בענין פגישתו עם האמיר פייסל. בפגישה נדונו
הסכמי סייקס-פיקו והשפעתם על יחסי יהודים-ערבים וכן הועלו הצעות
לפתרונות אחרים לבעיית ארץ ישראל.
בתיק גם: יפוי כח לד"ר ויקטור ג'קובסון, ע"י שני מנהיגים ציוניים
גרמניים, המרכז את פעילות ההסתדרות הציונית בלונדון.
(העתקים מצולמים)