הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצעות זאב ז'בוטינסקי להקמת משרד תעמולה יהודית, התכתבות Proposals by Jabotinsky to Establish Jewish Propaganda Bureau

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ב - 8

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 395/152
התכתבות של אנשי משרד החוץ בנושא הצעה של ז'בוטינסקי להקמת משרד
תעמולה יהודית ודיונים באשר לחומר שיפורסם ע"י המשרד.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח