הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, 'טורקיה והמלחמה'-ז'בוטינסקי, התכתבות, 'Turkey and the War' by Vladimir Jabotinsky, Correspondence

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ב - 6

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 395/141
התכתבות של אישי ממשל בריטיים בענין מאמרו של זאב ז'בוטינסקי -
'טורקיה והמלחמה'.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח