הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ועד הצירים בארץ ישראל, התכתבות Zionist Commission in Palestine, Correspondence

01.01.1918 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 20 ב - 9

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/3394
התכתבות של משרד החוץ בענין פעילות ועד הצירים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח