הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הכותל המערבי, התכתבות The Western Wall, Correspondence

01.01.1918 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 20 ב - 10

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/3395
התכתבות לגבי סכסוך בין הציונים לבין הרשויות המוסלמיות בענין
הבעלות על הכותל המערבי.
(העתקים מצולמים)