הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גיוס לגדודים העברים, התכתבות ותזכיר Recruitment for Jewish Legions in Palestine, Correspondence and Memorandum

01.01.1918 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 20 ב - 11

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/3399
התכתבות של משרד החוץ לגבי התגייסות יהודים לגדודים העבריים;
תזכיר מ-30/5/1918 ממועצת הבטחון לגבי מקורות גיוס אפשריים
לגדודים העבריים ואפשרות לניגוד אינטרסים במקרה של גיוס חיילים
ממוצא רוסי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח