הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, משרד תעמולה יהודית בקופנהגן, תזכירים , Proposals for Jewish Commercial Information Bureau in Copenhagen, Memoranda

01.01.1918 - 31.12.1918

סימול התיק : כ 20 ב - 12

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/3408
תזכירים והתכתבות לגבי הצעות לפעילויות תעמולה יהודית בדנמרק,
למען יהודי אירופה. בין ההצעות - הקמת משרד מידע והסברה יהודי
בקופנהגן והוצאה לאור של עיתון יהודי ביידיש.
(העתקים מצולמים)