הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הגדוד העברי, התכתבות ודו"חות , Jewish Legion, Correspondence and Reports

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ב - 5

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/3101
התכתבות ודו"חות בנושא הצעת ז'בוטינסקי להקמת גדוד עברי שישרת
בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח