הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הגדוד העברי, מכתבים, תזכירים ודו"חות, Jewish Legion, Letters, Memoranda and Reports

01.01.1915 - 31.12.1916

סימול התיק : כ 20 ב - 3

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/2853
מכתבים, תזכירים ודו"חות בנושא הצעת זאב ז'בוטינסקי להקמת גדודים
עבריים. מוזכרים קולונל פטרסון ויוסף טרומפלדור כמפקדים אפשריים
לגדודים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח