הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שאלת ארץ ישראל, דו"ח ותזכיר The Palestine Question, Report and Memorandum

01.01.1916 - 31.12.1916

סימול התיק : כ 20 ב - 1

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/2671
תזכיר בריטי בענין פתרון אפשרי לשאלת השליטה על ארץ ישראל בסיום
מלחמת העולם הראשונה; דו"ח על פגישה בין מק'מהון מהנציגות
הבריטית בקהיר ואדגר סורס, ראש הקהילה היהודית באלכסנדריה בענין
שאלת ארץ ישראל ועמדת בריטניה כלפי היהודים.
(העתקים מצולמים)