בית"ר קפריסין והצה"ר, הפגישה הראשונה של שרידי החרב של בית"ר והצה"ר במחנות קפריסין, סקירה

14.11.1946 - 14.11.1946

סימול התיק : ב 42 - 8

שייך לארכיון: בית"ר קפריסין והצה"ר
סוג התאריך: מדויק