דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 12 פריטים

בית"ר קפריסין והצה"ר, מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 42 - 1
בית"ר קפריסין והצה"ר, פקודה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 42 - 2
בית"ר קפריסין והצה"ר, פרסומים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 42 - 3
סימול ב 42 - 4
סימול ב 42 - 6
בית"ר קפריסין והצה"ר, חוברות שונות [יידיש] מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 42 - 7
בית"ר קפריסין והצה"ר, קטעי עיתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/04/1947
עד תאריך: 15/02/1974
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 42 - 9
סימול ב 42 - 10