אוסף הכותל, פלוגת הכותל, תכנון מפורט למוזיאון, כתבות על חנוכת המוזיאון

01.01.2009 - 05.04.2018

סימול התיק : כ 22 - 1/ 11

שייך לארכיון: אוסף הכותל
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוגרמה למוזיאון פלוגת הכותל של המרכז למורשת ירושלים ע"ש זאב ז'בוטינסקי (2009)
כתבות בעיתונות על פתיחתו של מוזיאון בית פלוגת הכותל (2018)