אוסף הכותל, - קטעי עתונות

19.08.1929 - 22.07.1988

סימול התיק : כ 22 - 1/ 10

שייך לארכיון: אוסף הכותל
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות : מהארץ, הבוקר, חרות מעריב ועוד אודות הכותל
עד קום המדינה.