אוסף הכותל, - דבר מלך אנגליה במועצה בנושא הכותל

19.05.1931 - 19.05.1931

סימול התיק : כ 22 - 1/ 3

שייך לארכיון: אוסף הכותל

תוכן

פירוט החלטות הבריטים בדבר שאלת הזכויות ותביעות היהודים והערבים
בארץ ישראל. מעמד הכותל: זכות הבעלות למוסלמים, הסדרי כניסה
ליהודים, תאום מועדי התפילות ועוד.