דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 15 פריטים

בית"ר צ'ילה, חוזרים מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 36 - 1/ 2
בית"ר צ'ילה, פקודות מתאריך: 01/01/1950
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 36 - 1/ 3
בית"ר צ'ילה, מודעות, הזמנות מתאריך: 01/01/1951
עד תאריך: 31/12/1972
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 36 - 1/ 4
בית"ר צ'ילה, הצעות, החלטות מתאריך: 16/07/1950
עד תאריך: 30/10/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 36 - 1/ 5
סימול ב 36 - 2/ 2
סימול ב 36 - 2/ 4
בית"ר צ'ילה, פרסומי הדרכה מתאריך: 01/01/1953
עד תאריך: 31/12/1972
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 36 - 3/ 1