דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 32 פריטים

בית"ר פולין, חוזרים ופקודות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 33 - 4/ 2
סימול ב 33 - 4/ 4
בית"ר פולין, דוגמאות סמלים ושיר בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 31/12/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 33 - 4/ 5
סימול ב 33 - 5/ 2
סימול ב 33 - 5/ 3
סימול ב 33 - 5/ 4
בית"ר פולין, חוברות הסברה ועתונות ביידיש מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 33 - 6/ 1