בית"ר מקסיקו, הכינוס הארצי ה - 8

15.09.1959 - 15.09.1959

סימול התיק : ב 31 - 3/ 5

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

בתיק:
דו"חות, החלטות