בית"ר מקסיקו, הכינוס הארצי ה - 7

15.04.1958 - 15.04.1958

סימול התיק : ב 31 - 3/ 4

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

בתיק:
דו"חות, הוראות כלליות