בית"ר מקסיקו, הכינוס הארצי ה - 6

15.04.1957 - 15.04.1957

סימול התיק : ב 31 - 3/ 3

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

בתיק:
ביולטין איפורמאטיבי, הוראות, רשימות, דו"חות