בית"ר מקסיקו, הכינוס הארצי ה - 5

15.02.1956 - 15.02.1956

סימול התיק : ב 31 - 3/ 2

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

בתיק:
דו"חות ורשימת המועמדים