בית"ר מקסיקו, שלטון בית"ר, פרוטוקולים

09.04.1957 - 16.03.1964

סימול התיק : ב 31 - 2/ 17

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: מדויק

תוכן

בתיק:
- החלטות הכינוס הארצי ה - 4, 9-12.4.1957
- חוזר מס. 9 - הכינוס העולמי השביעי , 14.5.1957
- פרוטוקול של מושב המועצה העולמית, 21.4.1963
- פרוטוקול של המועצה העולמית, מושב ב', 18.8.1963
- פרוטוקול של המושב השלישי של המועצה העולמית לבית"ר אחרי הכינוס העולמי התשיעי, 16.3.64