בית"ר מקסיקו, התכתבות עם שלטון בית"ר, תל אביב

01.01.1960 - 31.12.1967

סימול התיק : ב 31 - 2/ 14

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה