בית"ר מקסיקו, התכתבות עם שלטון בית"ר, תל אביב

01.01.1950 - 31.12.1960

סימול התיק : ב 31 - 2/ 13

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה