בית"ר מקסיקו, התכתבות עם ועדת הקשר "מבואות בית"ר"

01.01.1954 - 31.12.1957

סימול התיק : ב 31 - 2/ 12

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה