בית"ר מקסיקו, התכתבות עם מחלקת "אמריקה הלטינית" לבית"ר

01.01.1958 - 31.12.1966

סימול התיק : ב 31 - 2/ 5

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק התכתבות עם:
- מזכירות המחלקה בארגנטינה
- הקורס והפגישה השניה לבית"רבאמריקה הלאטינית, לימה
- הקורס הרביעי של בית"רבאמריקה הלאטינית, בואנוס איירס, מארס 1958
- הקורס החמישי של בית"רבאמריקה הלאטינית, לימה, פברואר 1959