בית"ר מקסיקו, התכתבות עם מוסדות התנועה בארצות שונות

01.01.1964 - 31.12.1966

סימול התיק : ב 31 - 2/ 4

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק התכתבות עם:
- צעירי חרות, ארגנטינה
- משק אמציה, ישראל
- הצה"ר, מקסיקו
- הצה"ר, ההנהלה העולמית, ישראל