בית"ר מקסיקו, התכתבות עם הסוכנות היהודית, מחלקת הנוער והחלוץ

01.01.1955 - 31.12.1966

סימול התיק : ב 31 - 2/ 3

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה