בית"ר מקסיקו, התכתבות עם מוסדות ציוניים ויהודיים במקסיקו

01.01.1957 - 31.12.1966

סימול התיק : ב 31 - 2/ 2

שייך לארכיון: בית"ר מקסיקו
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק התכתבות עם:
- הסוכנות היהודית במקסיקו
- קרן היסוד
- הפדרציה הציונית
- שגרירות ישראל
- בית ספר עברי "יבנה"
- עיתון Prensa Israelita