דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 26 פריטים

סימול ב 30 - 1
בית"ר ליטא, חוקת הכשרה מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 2
בית"ר ליטא, מכתבים מתאריך: 26/06/1931
עד תאריך: 06/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 3/ 1
בית"ר ליטא, חוזרים מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 3/ 2
בית"ר ליטא, פקודות מתאריך: 01/01/1931
עד תאריך: 31/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 3/ 3
בית"ר ליטא, כרוזים מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 4
בית"ר ליטא, שונות מתאריך: 16/02/2015
עד תאריך: 16/02/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 30 - 5
סימול ב 30 - 6/ 1