דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 41 פריטים

שלטון בית"ר פריס לונדון, סקירות על תולדות בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 2 - 1
שלטון בית"ר פריס לונדון, תקנון בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/08/1931
עד תאריך: 31/08/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 2 - 2
סימול ב 2 - 3
סימול ב 2 - 4
סימול ב 2 - 5
שלטון בית"ר פריס לונדון, חוקות עליה, גיוס, משפט מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 2 - 6
סימול ב 2 - 7/ 1
סימול ב 2 - 7/ 2
סימול ב 2 - 8/ 1
שלטון בית"ר פריס לונדון, המחלקה לתרבות - פקודות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/12/1936
עד תאריך: 10/05/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 2 - 8/ 2