בית"ר א"י מרכז ספורט ארצי, התכתבות עם מוסדות ואישים

23.05.1968 - 15.08.1971

סימול התיק : ב 6 - 1/ 2

שייך לארכיון: בית"ר א"י מרכז ספורט ארצי
סוג התאריך: מדויק