דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 50 פריטים

סימול ב 15 - 1/ 1
סימול ב 15 - 1/ 2
בית"ר ארגנטינה, פקודות יום מתאריך: 01/01/1943
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 15 - 1/ 3
בית"ר ארגנטינה, פקודות יום מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 15 - 1/ 4
בית"ר ארגנטינה, פקודות יום מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 15 - 1/ 5
בית"ר ארגנטינה, פקודות יום מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 15 - 1/ 6
סימול ב 15 - 1/ 7
סימול ב 15 - 1/ 8
סימול ב 15 - 1/ 9
סימול ב 15 - 1/ 10