דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 82 פריטים

בית"ר אוסטרליה, פרוטוקולים מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 12 - 1/ 1
בית"ר אוסטרליה, פרוטוקולים מתאריך: 29/01/1963
עד תאריך: 05/06/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 12 - 1/ 2
בית"ר אוסטרליה, פרוטוקולים מתאריך: 03/07/1964
עד תאריך: 31/03/1966
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 12 - 1/ 3
בית"ר אוסטרליה, חוזרים מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 12 - 4
בית"ר אוסטרליה, פקודות מתאריך: 01/01/1954
עד תאריך: 31/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 12 - 5
סימול ב 12 - 6
סימול ב 12 - 7