בני אצ"ל, חוברות 'למד וחנך' (חלק ב' תש"ח) (חלק ג' תש"ט) (חלק ו' תש"ט)

01.09.1948 - 30.12.1948

סימול התיק : כ 4 ב - 5

שייך לארכיון: בני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

בחוברות מובאים נושאי הדרכה כלליים שיסייעו בידי מדריכים בעבודתם
החינוכית והתרבותית.